Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


 ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


 Ολοκληρώνεται η εκθεμελίωση εργασιακών κατακτήσεων δεκαετιών.. Χαίρε ω χαίρε αριστερά!!Μεταξύ άλλων, οι παρεμβάσεις της «επόμενης μέρας», που περιλαμβάνονται στον νέο κύκλο της αντιλαϊκής κλιμάκωσης, προβλέπουν:

-- Εως το Σεπτέμβρη να νομοθετηθούν αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, που θα προβλέπουν ότι προκειμένου να υπάρχει απαρτία για να αποφασιστεί απεργία θα πρέπει να συμμετέχει το 50% των εργαζομένων που εκπροσωπούνται στα σωματεία.

-- Νομοθεσία και εφαρμογή ενός «σύγχρονου συστήματος στέγασης, οικογένειας και παροχών αναπηρίας, που χρηματοδοτούνται από τον εξορθολογισμό των περιττών κοινωνικών προγραμμάτων» (δηλαδή από την κατακρεούργηση των προνοιακών επιδομάτων σε λαϊκά νοικοκυριά). Μεταξύ άλλων, στα «επικαιροποιημένα» μνημόνια αναφέρεται η κατάργηση παροχών που «αλληλεπικαλύπτονται», καθώς επίσης και η «μεταρρύθμιση» των παροχών αναπηρίας με νέα νομοθεσία σχετικά με την «επιλεξιμότητα» των δικαιούχων.

-- Νομοθεσία, έως το Σεπτέμβρη, με την οποία θα τίθεται ανώτατο όριο στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, για το 2017 και το 2018, και θα διασφαλίζεται πως όποιες συμβάσεις μετατραπούν από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις δεν θα επηρεάζουν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2018 - 2021.

-- Ολοκλήρωση της «διαδικασίας» σχετικά με τον «επανυπολογισμό» των συντάξεων.
-- Πλήρης εφαρμογή του συστήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα «κόκκινα» δάνεια.
-- Αρση των «περιορισμών» (γεωγραφικών, τιμολόγησης, εγκατάστασης κ.λπ.) αναφορικά με τις «απελευθερώσεις» επαγγελμάτων.
-- Πλήρης εφαρμογή των λεγόμενων «εργαλειοθηκών» του ΟΟΣΑ σχετικά με την «απελευθέρωση» των αγορών.
-- Οριζόντια μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν προηγηθεί.

-- Εξίσωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές των ακινήτων. Να σημειωθεί ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις λόγω της ραγδαίας υποχώρησης των εμπορικών τιμών, τα χαράτσια του ΕΝΦΙΑ στη λαϊκή κατοικία θα παραμείνουν ακατέβατα στα σημερινά τους επίπεδα, μέσω αύξησης των συντελεστών που ισχύουν σήμερα.

-- Διορισμός «ανεξάρτητων ελεγκτών» σχετικά με την πορεία εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: