Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΧΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΤΧΣ Γιώργος Μιχελής - Media
 Άγνωσται αι βουλαί του ... κυρίου ή των κυρίων που τον παραίτησαν..


Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του ΤΧΣ, Γιώργος Μιχελής, υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό Οικονομικών.


Ο Γ. Μιχελής θα παραμείνει προσωρινά στη θέση του προέδρου μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον νέο πρόεδρο για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ (Ν. 3864/2010, άρθρο 4Α), η Επιτροπή Επιλογής είναι αρμόδια να επιλέξει και να προτείνει στον υπουργό Οικονομικών λίστα με υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του ΤΧΣ. Από την λίστα αυτή ο υπουργός Οικονομικών διορίζει τον υποψήφιο της επιλογής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: