Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ


Μειώνουν το μερίδιο χονδρικής και λιανικής της ΔΕΗ στο 50% για να βρουν χώρο τα διεθνή κοράκια να τη κατασπαράξουν ζωντανή.. Με τη συμφωνία, εκχωρείται σε «επενδυτές» περίπου το 40% της ηλεκτρικής παραγωγής από λιγνίτη της ΔΕΗ. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί μετά από συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι οι προς εκποίηση παραγωγικές μονάδες δεν θα έχουν καμιά επιχειρηματική σχέση με τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το «συμπληρωματικό» μνημόνιο, «οι αρχές ως προγενέστερη δράση θα προτείνουν επίσημα διαρθρωτικά μέτρα που θα εφαρμοστούν άνευ όρων σε συμμόρφωση με τις πρόσφατες αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον λιγνίτη».

Επιπλέον, οι πλειστηριασμοί NOME θα συνεχιστούν, προκειμένου, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά μέτρα, να διασφαλίσουν τη μείωση του μεριδίου της λιανικής και της χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ κάτω από 50% με «βιώσιμο» και «μόνιμο» τρόπο, ανοίγοντας δηλαδή την αγορά για να βρουν κερδοφόρα διέξοδο και άλλα κεφάλαια.

 Παράλληλα, γίνεται λόγος για ενδεχόμενη ανάγκη θέσπισης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων, δείχνοντας στην κατεύθυνση εκποίησης και υδροηλεκτρικών μονάδων σε επόμενη φάση.

Τέλος, προωθείται η ολόπλευρη εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ, με βάση τη λίστα των υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαχείρισή του, όπως για το 66% του ΔΕΣΦΑ, το 17% της ΔΕΗ, το 65% της ΔΕΠΑ, το 35% των ΕΛΠΕ, το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: