Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ

 
 ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ
 
 
 Μια κροτίδα τρομοκράτησε το συστημα που άρχισε πανικόβλητο να  σιδεροφράσσει τους λακέδες του..
 
Περισσότερα μέτρα ασφαλείας παίρνει η Βουλή μετά την αποστολή παγιδευμένου δέματος στον πρώην πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο, με κατεπείγουσα διαταγή του φρουράρχου που περιγράφει αυστηρά μέτρα ελέγχου με πολλαπλές δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή κάθε κινδύνου. 
 
 Σύμφωνα με την εντολή που διανεμήθηκε και αφορά στην εισερχόμενη αλληλογραφία στο κτίριο της Βουλής και των περιφερειακών του κτιρίων, κανένας φάκελος ή δέμα, ακόμα και οι εφημερίδες, δεν θα παραδίδονται στον παραλήπτη τους εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί απαρέγκλιτα από ανιχνευτή X-RAY, και μάλιστα δύο φορές, και αν δεν φέρουν σφραγίδα με το εντύπωμα «ελέγχθηκε».
 
«Πάσης φύσεως αλληλογραφία ή δέμα, ή εισερχόμενος τύπος (εφημερίδες) η άλλο συναφές αντικείμενο, που εισέρχεται μέσω courier ή από διαφορετικούς συνδέσμους υπουργείων, από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής (ΥΑΒΕ) που είναι διατεθειμένοι στη συνοδευτική ασφάλεια Επισήμων Προσώπων ή αστυνομικούς οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, καθώς και η αλληλογραφία για το πρωτόκολλο του πρωθυπουργού, προέδρου της Βουλής, κομμάτων κ.λπ. (οι οποίοι θα εισέρχονται χωρίς μεταφορικό μέσο), θα ελέγχεται απαρέγκλιτα μέσω των μηχανημάτων X-RAY», τονίζεται μεταξύ άλλων στο έγγραφο που διανεμήθηκε.

Στο εξής, απαγορεύεται επίσης η είσοδος υπαλλήλων courier για τη διανομή φακέλων εντός των κτιρίων της Βουλής, παρότι θα έχουν ελεγχθεί μέσω X-RAY στο κεντρικό φυλάκιο. Η αλληλογραφία μέσω courier θα ελέγχεται και δεύτερη φορά παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας του γραφείου για το οποίο προορίζεται αυτή, και δεν θα παραδίδεται εάν ο υπάλληλος δεν προσέλθει.

Για τις υπηρεσίες - συνδέσμους εκτός Βουλής, ο αιτούμενος έλεγχος αλληλογραφίας - δεμάτων από την ΥΑΒΕ προβλέπεται αποκλειστικά κατόπιν αδείας από τον φρούραρχο ή τους δύο υποφρουράρχους της Βουλής στο κεντρικό φυλάκιο. Ορίζεται, δε, πως μετά τον έλεγχο ο αστυνομικός που διενήργησε τον έλεγχο θα υποβάλλει σχετική αναφορά με το αποτέλεσμά του στο υπασπιστήριο του φρουράρχου, όπου θα τηρείται και ειδικό βιβλίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: