Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


 Τράπεζες του πάρτα όλα ! Μονά ζυγά δικά τους...Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης δόθηκε χτες από το υπουργείο Οικονομίας το σχέδιο νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων». Κεντρικός στόχος είναι η ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση του συνολικού χρέους (δημόσιου και ιδιωτικού), αποκλειστικά για τις «προβληματικές» και ταυτόχρονα βιώσιμες επιχειρήσεις, με βάση τα πλάνα αναδιάρθρωσης που θα συμφωνηθούν μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και των πιστωτών. Το ζήτημα συνδέεται και με τη διαχείριση των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων, σε συνδυασμό και με ρυθμίσεις χρεών στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από «βιώσιμες» επιχειρήσεις.

Το εν λόγω νομοθέτημα έρχεται να κουμπώσει στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών και με τις παρεμβάσεις που ήδη προβλέπονται σε αυτόν, όπως η συμμετοχή πιστωτών (τραπεζών και άλλων) στα μετοχικά κεφάλαια των υπό «εξυγίανση» εταιρειών, μέσω της μετοχοποίησης χρέους, η αλλαγή των επιχειρηματικών πλάνων και του σχεδιασμού, η αποβολή «μη συνεργάσιμων» μετόχων κ.ά.

Από τις σχετικές διατάξεις εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται ο εμπλουτισμός του νομοσχεδίου και με τη διάταξη για την «ασυλία» των τραπεζικών στελεχών σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τους για την αναδιάρθρωση των δανείων, για τυχόν ελαφρύνσεις κ.ά.

Νευραλγικό σημείο για την ένταξη των επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις είναι η «έκθεση βιωσιμότητας», από αρμόδιους εμπειρογνώμονες.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, που αναμένεται να συζητηθούν και με τα κλιμάκια του κουαρτέτου, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

-- Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των πιστωτών (με βάση το ύψος συνολικών οφειλών) μπορεί να επιτευχθεί «βιώσιμη λύση», η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία (40%) των πιστωτών.

-- Η εκπόνηση έκθεσης για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη, που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση, ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα.

-- Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί, σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών εντός 30 εργασίμων ημερών.
-- Ρητά εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

-- Η μη καταβολή από τον οφειλέτη προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, παρέχει στον συγκεκριμένο πιστωτή το δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους τους εμπλεκόμενους πιστωτές.

-- Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς την Εφορία για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.

Με αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται να μπει τάξη στο «ξεσκαρτάρισμα» του τεράστιου όγκου των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, μέσα από μια διαδικασία ελεγχόμενης απαξίωσης, δίνοντας βεβαίως πλεονεκτήματα μόνο σε εκείνες τις «προβληματικές» επιχειρήσεις που κρίνεται ότι μπορεί να αντεπεξέλθουν στην κούρσα της ανταγωνιστικότητας, με βάση τις «μελέτες βιωσιμότητας», με γνώμονα, βέβαια, τις επιχειρηματικές προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα.
Εκ των πραγμάτων, δρομολογείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και των κερδών σε ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και ο αναπροσανατολισμός της διάρθρωσης των καπιταλιστικών επιχειρήσεων με αλλαγές μετοχικών συνθέσεων, αλλαγές του σχεδιασμού των επιχειρήσεων κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: