Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΤΖΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ


Επιχαίρει ο Σύριζα για τις ιδιωτικοποιήσεις στα λιμάνια που τις παρουσιάζει ως εμβληματικές της πολιτικής του!! (ποιας πολιτικής υπογεγραμμένες από το ευρωχαμαιτυπείο στα inbox του Μαξίμου καταφθάνουν οι αποφάσεις..) Πρόκειται για επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας διαλαλούν δεξιά κι αριστερά οι κανάγιες και ανακάμπτουν την οικονομία επιβεβαιώνοντας τη διά δύο διαίρεση της χώρας.. Από τη μια αυτοί που .. ανακάμπτονται, οι μεσίτες οι βδέλλες και οι λοιποί συγγενείς της πολυεθνικής αρπαγής κι από την άλλη οι εργαζόμενοι που: Εν αντιθέσει με τις θεαματικές αυξήσεις στην εμπορευματική κίνηση των προϊόντων τους από τον ΟΛΠ της Κόσκο επί παραδείγματι, απολαμβάνουν τα .."οφέλη" της αύξησης των ωρών εργασίας σε οκτώ από επτά, της αύξησης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας σε σαράντα, της κατάργησης του σταθερού πενθήμερου, της αναγνώρισης του διευθυντικού δικαιώματος ελέω εργοδοσίας (πως λέγαμε ελέω θεού για τους αυτοκράτορες κάτι τέτοιο φανταστείτε) και φυσικά υπό τις ίδιες αν όχι χειρότερες αμοιβές.. Περί αυτής της ανάπτυξης ομιλούμε.. Τζόγος είναι η ζωή.. Όταν κάποιος κερδίζει κάποιος χάνει..

Δεν υπάρχουν σχόλια: