Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΌΤΙ ΠΕΙ Ο ΣΕΒ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΔΕΜΕΝΑ


"Ταχύτητα στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων" ! Αυτών των επιχειρήσεων των θαλασσοδανείων που έφεραν τον λαό στο χείλος της καταστροφής..

 
Ο ΣΕΒ, από την πλευρά του, με αφορμή εκδήλωση που διοργάνωσε σχετικά με τον πρόσφατο νόμο για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, έρχεται να επιβραβεύσει τη συγκυβέρνηση τονίζοντας ότι «το νέο πλαίσιο αδειοδότησης αποτελεί ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές αναχρονιστικές διατάξεις που επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Το εν λόγω νομοθέτημα δίνει σινιάλο σε επιχειρηματικούς ομίλους και επιχειρήσεις γύρω από τη διαμόρφωση του «κατάλληλου» επενδυτικού κλίματος με σειρά ρυθμίσεων «απλοποίησης» και σύντμησης, στο ελάχιστο δυνατό, των διαδικασιών για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, στη ρότα που έχουν υποδείξει ο ΣΕΒ και τα άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου.

Στην παρέμβασή του ο Μ. Στασινόπουλος («Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου» και μέλος της διοίκησης του ΣΕΒ) υπογράμμισε πως «η χρονική ιεράρχηση της ένταξης των κλάδων στο νόμο αφήνει τη μεταποίηση στην τελευταία φάση, παραγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία της για την έξοδο από την κρίση και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη με επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και καινοτομία». Επιπλέον, υπογράμμισε πως ιδιαίτερα για τη μεταποίηση και τις εξορυκτικές δραστηριότητες οι διαδικασίες αδειοδότησης έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία απ' ό,τι για άλλους κλάδους, γιατί αφορούν σε δραστηριότητες εντάσεως επενδύσεων, όπου το «ρίσκο» είναι σημαντικό και απαιτείται μέγιστη προβλεψιμότητα και ταχύτητα εκτέλεσης.

Να σημειωθεί ότι σε επόμενη φάση, η συγκυβέρνηση θα προχωρήσει στην ένταξη και άλλων κλάδων στο σύστημα της ταχείας αδειοδότησης, ενώ παράλληλα θα προωθηθεί για ψήφιση ο νέος νόμος για τις συμπράξεις Δημοσίου - ιδιωτών κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: