Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ...ΔΙΑΦΟΡΑ !!

 ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ...ΔΙΑΦΟΡΑ !!


 Λεηλατούνται εν ψυχρώ οι συνταξιούχοι και αντί να επαναστατούν προσφεύγουν στον ένα εκ των τριών πυλώνων του καθεστώτος για να δικαιωθούν από τα υποχείριά του...
Ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθεί η συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νέου Ασφαλιστικού νόμου (ν. 4317/2016) για την περικοπή των συντάξεων, μέσω του επανυπολογισμού και της προσωπικής διαφοράς, κατόπιν προσφυγών (αιτήσεων ακύρωσης), που έχουν ασκήσει οι συνταξιουχικές Οργανώσεις. Ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων θα γίνει σταδιακά και μέχρι 31/12/2017 (δεν έχει ακόμη αρχίσει η διαδικασία) και εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό θα διατηρηθεί από 1/1/18 ως προσωπική διαφορά, υποκείμενο όμως σε περικοπή οποτεδήποτε. Συγκεκριμένα:


1)       Για το θέμα του επανυπολογισμού των κύριων κι επικουρικών συντάξεων με βάση το σύστημα εθνική συν ανταποδοτική σύνταξη (και τελικώς μικρότερο ποσό σύνταξης), καθώς και της περικοπής των συντάξεων, εφόσον το άρθροισμα κύριας κι επικουρικής υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μηνιαίως έχουν ασκήσει αιτήσεις ακύρωσης (προσφυγές) οι κορυφαίες συνταξιουχικές Οργανώσεις Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων και Πανελλήνια Οργάνωση Πολιτικών Συνταξιούχων καθώς και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η όλη υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7 Απριλίου 2017. Οι αιτούσες Οργανώσεις ζητούν την ακύρωση των οικείων Υπουργικών αποφάσεων και την κήρυξη ως αντισυνταγματικών και μη εφαρμοστέων των σχετικών διατάξεων του νόμου (αρθρα 14, 33 και 96) περί επανυπολογισμού των συντάξεων κτλ από 12/5/2016 (ισχύς του νόμου). Και τούτο διότι:


  α) Η διατήρηση ως προσωπικής διαφοράς του επιπλέον ποσού των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων από το μικρότερο εκείνο του επανυπολογισμού και της περικοπής (εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο μέχρι και 25%) θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε τυχόν αύξηση ή θα περικόπτεται αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (αυτόματος κόφτης). Άλλωστε δε, αυτή η προσωπική διαφορά δεν θα αποτελεί σύνταξη, αλλά «οικειοθελή παροχή» και η περικοπή της δεν θα δύναται να διεκδικηθεί δικαστικώς.


  β) Ο επανυπολογισμός και το προκύπτον μικρότερο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης παραβιάζει το δεδικασμένο των αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (2287-2290/2015), που έκριναν αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες τις διατάξεις των νόμων του Β΄ Μνημονίου (ν.4051/2012 και 4093/2012), περί περικοπής των κύριων συντάξεων κατά 12%, που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ καθώς και μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις από 5-20%, αλλά και την κατάργηση των επιδομάτων (δώρων), εορτών και αδείας. Επομένως, η μείωση των συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού κτλ «απορροφά» το ωφέλιμο αποτέλεσμα των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ, που ισχύουν για όλους τους Συνταξιούχους από 10/6/2015 και όφειλε η Διοίκηση να είχε συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές (άρθρο 95 παρ. 5 Συντάγματος) και να είχε καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στους συνταξιούχους, δηλαδή τις περικοπείσες συντάξεις με βάση το Β΄ Μνημόνιο.
Πάντως, το θέμα επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων δεν είχε εξέλιξη μέχρι σήμερα, λόγω αδυναμίας της ΕΛΣΤΑΤ να εκδώσει δείκτη αναπροσαρμογής μισθών (άρθρο 28 του ν. 4387/2016) από το 2000 και μετά και ήδη θα νομοθετηθεί σύντομα νέος δείκτης (τιμαριθμικός δείκτης) οπότε θα αρχίσει η διαδικασία του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων, αλλά και της χορήγησης οριστικά νέων συντάξεων.
(Σ.Σ. Στις ως άνω περικοπές και επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων δεν υπολογίζονται οι συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, αφού καταβάλλονται από ιδιωτικό φορέα).

Γεώργιος Γιαννήλος
Εκπρόσωπος Συνταξιούχων ΕΣΗΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: